Zarząd

Zarząd koła łowieckiego "Hubert" w Jeleśni

  • Prezes - Jerzy Kuglarz

  • Łowczy - Władysław Mizia

  • Skarbnik - Marian Makuch

  • Sekretarz - Stanisław Bürger

Komisja rewizyjna

  • Bogusław Pal - Przewodniczący
  • Grzegorz Dudek - Członek
  • Roman Kormaniak - Członek
  • Piotr Kubica - Członek

 ...


© 2013 by Marian Makuch

Dodatkowe informacje