W szkole

3-12-2013r zorganizowane zostało spotkanie myśliwych z młodzieżą gimnazjalną Zespołu Szkół nr3 im. Jana Pawła II
w Krzyżowej. W trakcie spotkania młodzież zapoznała się z elementami kultury łowieckiej, jak również przedstawione zostały gatunki zwierząt zamieszkujące nasze lasy.

Przedstawiona została prezentacja multimedialna odnosząca się do tematyki łowieckiej w epopei narodowej „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza.

 Prelekcję poprowadził członek Okręgowej Komisji Etyki i Tradycji Łowieckiej Kol. Maciej Gibas oraz Kol. Stanisław Bürger.

Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem młodzieży i z pewnością będą takie spotkania kontynuowane.

 

Na koniec wykonano pamiątkowe zdjęcie na którym poza młodzieżą widzimy z prawej strony Kol. Macieja Gibasa,
a w środku Kol. Stanisława Bürgera i Mariana Makucha.

 

 

Dodatkowe informacje