Święty Hubert

Modlitwa do świętego Huberta

Święty Hubercie, Patronie myśliwych i leśników, polecam się

w szczególny sposób Twojej opiece i proszę, abyś swoim

wstawiennictwem przed Bogiem wspierał mnie we wszystkich potrzebach.

Wyjednaj mi łaskę naśladowania Twoich cnót. Kieruj moim umysłem,

prowadź moje oczy i ręce, abym wypełniał swoje zadania zgodnie z prawem Stwórcy.

Strzeż mnie od złych przygód i doprowadź do zbawienia wiecznego.

Amen

Dodatkowe informacje