Kultura łowiecka

"Kultura Łowiecka" kształtuje się od stuleci, stanowi niezwykle istotny element dziedzictwa narodowego. Współcześnie spełnia ona istotną funkcję tworząc wizerunek myśliwego naszych czasów. Wpływ polowania na całą kulturę łowiecką jest niezastąpiony. Polowanie, organizacja polowań, postaci myśliwych i ich powiązania z przyrodą ciągle wzbogacają kulturę łowiecką.

    Współczesny myśliwy często poddawany krytycznym osądom przez współczesne społeczeństwo musi wykazać się zaangażowaniem opierając się na wiedzy naukowej, biologicznej i ekologicznej, a przede wszystkim ma normach etycznych i wartościach wynikających z kultury łowieckiej. Wartość kultury to całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. To konfiguracja wyuczonych zachowań, ich rezultatów, które elementy składowe są powielane i przekazywane przez członków danego społeczeństwa. Tworzy ona również społeczność łowiecką.

Szanowni koledzy!

Szczególnie obecne czasy skłaniają nas myśliwych do popularyzowania kultury łowieckiej. Dalsze istnienie łowiectwa w znacznym stopniu zależy od kultywowania, wzbogacania tradycji i zwyczajów łowieckich.

W związku z powyższym pragnę zachęcić wszystkich kolegów naszego koła do wstępowania do Oddziałów Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej.

Najbliższe oddziały:

- Katowicko - Nowosądecki: ul. Lwowska 93, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18)441 52 29, 608 426 882

  Prezes Antoni Papież

- Galicyjski Bielsko -Biała 32-432 Pcim 996, woj. małopolskie, tel. (12)372 16 13, 603 800 723

  Prezes Bogdan Kowalcze

Deklaracja uprawniająca do przystąpienia do Klubu po numerem telefonu: 787 686 483.

 

Członek Galicyjskiego Klubu Kolekcjonerów

i Kultury Łowieckiej Oddział w Lanckoronie

Stanisław Bürger

 

Dodatkowe informacje